Chính sách bảo mật thông tin

1. Mục đích và phạm vi sử dụng thông tin

Việc ứng dụng Petro POS tiếp cận, thu thập thông tin của thành viên/người dùng (người dùng) là cơ sở để Petro POS có thể cung cấp dịch vụ kết nối thành viên/người dùng với nhau. Petro POS muốn người dùng ứng dụng Petro POS hiểu rằng bất cứ điều gì Petro POS làm đều nhằm hướng tới lợi ích của các bạn (người dùng). Việc xây dựng chính sách quyền riêng tư (chính sách bảo mật thông tin) này cũng nhằm để người dùng hiểu rõ loại thông tin liên quan đến người dùng được Petro POS thu thập, mục đích sử dụng thông tin, cách thức quản lý, lưu trữ thông tin của Petro POS,…. Chính sách quyền riêng tư này cũng chính là lời cam kết bảo mật thông tin của Petro POS đối với người dùng.

Bằng việc sử dụng các dịch vụ của Petro POS cung cấp trên ứng dụng Petro POS, người dùng được cho là đã đọc, hiểu rõ và đồng ý với nội dung của Chính sách bảo mật thông tin này. Đồng thời người dùng cam kết tuân thủ tuyệt đối Chính sách bảo mật thông tin này. Việc sửa đổi, bổ sung chính sách bảo mật thông tin này do Petro POS chủ động thực hiện. Sau khi sửa đổi Chính sách này, Petro POS sẽ đăng tải công khai trên website https://petropos.vn và ứng dụng Petro POS. Chính sách bảo mật thông tin được sửa đổi sẽ có hiệu lực sau năm (05) ngày kể từ khi được đăng tải công khai trên trên website https://petropos.vn và ứng dụng Petro POS.

2. Thông tin được thu thập

Thông tin người dùng mà Petro POS có thể tiếp cận và/hoặc thu thập bao gồm nhưng không giới hạn:

 Họ và tên;

  • Địa chỉ cư trú, nguyên quán;
  • Số điện thoại liên lạc của người dùng;
  • Địa chỉ email;
  • Thông tin về thiết bị điện thoại/máy tính truy cập;

Ngoài ra, Petro POS cũng có thể thu thập thêm thông tin về người dùng từ bên thứ ba như ngân hàng, các tổ chức tài chính/tín dụng, nhà cung cấp dịch vụ thanh toán, mạng xã hội, nhà cung cấp dịch vụ mạng, đơn vị/cá nhân bán hàng trực tuyến/ngoại tuyến… và Petro POS cũng có thể thu thập thêm các thông tin khác về người dùng từ nhiều nguồn và bằng các phương thức khác nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ và phục vụ bạn tốt hơn.

3. Chính sách bảo mật thông tin

Khi sử dụng website https://petropos.vn và/hoặc ứng dụng Petro POS, người dùng có nghĩa vụ cung cấp thông tin như nêu trên cho Petro POS, và/hoặc cho phép Petro POS được tiếp cận/thu thập các thông tin này. Petro POS cam kết thực hiện các chính sách bảo vệ thông tin của người dùng như sau:

a) Mục đích thu thập thông tin

Việc thu thập thông tin của người dùng do Petro POS thực hiện nhằm hướng đến các mục đích sau:
– Xác thực người dùng, xử lý yêu cầu của người dùng để chấp thuận cung cấp dịch vụ kết nối và các dịch vụ giá trị gia tăng trên Ứng dụng Petro POS cho người dùng và cho phép người dùng được sử dụng Ứng dụng Petro POS để sử dụng các dịch vụ do Petro POS cung cấp;
– Có cơ sở để đánh giá tín nhiệm của người dùng trước khi cho phép người dùng được thực hiện các giao dịch trên Petro POS;
– Cung cấp dịch vụ kết nối người dùng với nhau, tìm kiếm đối tác phát triển mạng lưới kết nối và nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp cho người dùng;
– Để liên hệ với người dùng khi cần thiết;
– Để phát triển, cải tiến dịch vụ và cung cấp cho người dùng các các chính sách, chương trình hoặc sản phẩm, dịch vụ mới;
– Để thực hiện các nghĩa vụ của Petro POS với người dùng theo các thỏa thuận đã xác lập với người dùng;
– Để sử dụng Cookies để cải thiện các quy trình, hoạt động quảng cáo, thông báo, xác minh, an toàn và tuân thủ, phân tích và quản lý nhu cầu người dùng của Petro POS;
– Để lưu trữ cơ sở dữ liệu phục vụ cho mục đích quản lý nội bộ cũng như để phục vụ việc cung cấp cho các cơ quan nhà nước khi có yêu cầu theo quy định của pháp luật;
– Để trả lời các câu hỏi hoặc phản hồi của người dùng về bất kỳ vấn đề nào mà người dùng gặp phải trong quá trình sử dụng ứng dụng Petro POS cũng như các dịch vụ khác do Petro POS hoặc đối tác của Petro POS cung cấp;
– Để làm lớp phòng vệ đầu tiên ngăn chặn, phòng ngừa các hành vi nhằm lạm dụng việc sử dụng ứng dụng Petro POS để thực hiện các hành vi phạm pháp gây thiệt hại cho Petro POS, cho những người dùng khác trên ứng dụng Petro POS cũng như cho xã hội;
– Để phục vụ cho các nghĩa vụ của Petro POS theo quy định của pháp luật.

b) Mục đích thu thập thông tin

Sau khi thu thập thông tin người dùng, Petro POS lưu trữ các thông tin này và cam kết thông tin người dùng chỉ được sử dụng vào các hoạt động phục vụ công việc, bao gồm nhưng không giới hạn các hoạt động sau:

– Cung cấp thông tin cho mạng lưới các thành viên sử dụng Petro POS để họ có thể kết nối với nhau và thực hiện các giao dịch trên Petro POS;

– Petro POS sử dụng thông tin cá nhân của người dùng để đánh giá, xếp hạng tín nhiệm của người dùng; phân tích thông tin, nắm bắt được nhu cầu, định hướng phát triển và mục tiêu mà người dùng hướng tới. Qua đó, Petro POS cung cấp dịch vụ kết nối phù hợp hơn cho người dùng hoặc đưa ra những ý kiến tư vấn hợp lý cho người dùng trước khi thực hiện các giao dịch trên ứng dụng Petro POS.

– Thông tin người dùng được cung cấp cho người quản lý, người lao động của Petro POS để các chủ thể này sẽ thay mặt cho Petro POS nắm bắt chi tiết về thông tin của từng người dùng để có những hỗ trợ cần thiết, hiệu quả, kịp thời khi người dùng có yêu cầu.

– Petro POS có thể cung cấp thông tin của người dùng cho các đối tác của Petro POS như các công ty nghiên cứu thị trường, các cố vấn chuyên môn,…. Việc cung cấp thông tin này hoàn toàn không vì mục đích thương mại hoặc trục lợi mà nhằm cải tiến chất lượng dịch vụ, phát triển sản phẩm dịch vụ mới hoặc nhằm đánh giá, khảo sát tốt hơn về thị trường để sản phẩm dịch vụ của Petro POS đáp ứng được nhu cầu của người dùng.

– Petro POS sử dụng thông tin của người dùng để cung cấp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

c) Thời gian lưu trữ thông tin

Thời gian lưu trữ thông tin của người dùng: Petro POS sẽ lưu trữ thông tin của người dùng trong khoảng thời gian 36 tháng kể từ ngày người dùng đóng tài khoản trên ứng dụng Petro POS hoặc trong vòng 60 tháng kể từ ngày người dùng không phát sinh giao dịch trên ứng dụng Petro POS.

d) Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin người dùng

– Công ty Cổ phần Truyền Số Liệu Việt Nam.

– Trụ sở: Tầng 12, tòa nhà Việt Á, Số 9 Duy Tân, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

e) Đối tượng tiếp cận, quản lý thông tin

Petro POS có quyền cung cấp các thông tin người dùng cho các đối tượng sau trên nguyên tắc chỉ cung cấp thông tin cho những người này nhằm thực hiện các nghĩa vụ của Petro POS đối với các người dùng hoặc nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ. Petro POS cam kết sẽ thông báo cho các đối tượng này về nghĩa vụ bảo mật các thông tin của người dùng, bao gồm nhưng không giới hạn các đối tượng sau:

– Người quản lý, người lao động của Công ty Cổ phần Truyền Số Liệu Việt Nam.

– Các đối tác của Petro POS, bao gồm các bên Petro POS cộng tác trong các sự kiện, chương trình và hoạt động nhất định;

– Bên cung cấp dịch vụ quảng cáo;

– Các công ty tổ chức sự kiện và nhà tài trợ sự kiện;

– Các công ty nghiên cứu thị trường;

– Các bên cung cấp dịch vụ, bao gồm, các nhà cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT) về cơ sở hạ tầng, phần mềm và cộng tác phát triển;

– Các cố vấn chuyên môn và kiểm toán viên bên ngoài, bao gồm cố vấn pháp lý, cố vấn tài chính và chuyên gia tư vấn;

– Các cơ quan nhà nước để tuân thủ các quy định của pháp luật và yêu cầu của cơ quan nhà nước.

f) Chỉnh sửa thông tin người dùng

Người dùng được quyền chủ động cập nhật, sửa đổi thông tin của mình thông qua ứng dụng Petro POS hoặc bạn có thể yêu cầu quyền truy cập và/hoặc yêu cầu đính chính Thông Tin Cá Nhân, yêu cầu hạn chế việc xử lý Thông Tin Cá Nhân của bạn cho các Mục Đích Bổ Sung và/hoặc đưa ra bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến Thông Tin Cá Nhân của bạn bằng cách liên hệ tới địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin người dùng đã nêu ở trên.

g) Chủ thể người dùng không phù hợp

Petro POS chỉ cung cấp dịch vụ cho công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên, trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam. Vì vậy, các thông tin người dùng không phải là công dân Việt Nam và/hoặc dưới 18 tuổi sẽ không được xử lý bởi Petro POS hoặc điều chỉnh bởi chính sách bảo mật thông tin người dùng này. Người dùng phải tự chịu trách nhiệm về việc cung cấp các thông tin cá nhân nêu trên.

h) Về việc liên kết với các website khác

Người dùng chịu trách nhiệm bảo vệ thông tin tài khoản, mật khẩu đăng nhập của mình trên ứng dụng Petro POS. Đồng thời, Petro POS khuyến cáo người dùng không cung cấp bất kỳ thông tin nào liên quan đến tài khoản và mật khẩu của mình trên ứng dụng Petro POS cho các website, nền tảng thương mại điện tử khác. Petro POS không chịu trách nhiệm trong trường hợp người dùng truy cập vào các website hoặc liên kết không chính thức của Petro POS. Trong trường hợp người dùng tiết lộ thông tin, dữ liệu của mình cho các website hoặc liên kết này thì người dùng hoàn toàn chịu trách nhiệm về hành động tiết lộ thông tin, dữ liệu của mình cũng như việc tuân thủ chính sách bảo mật tại các website đó.

i) Sử dụng Cookie

Petro POS có thể thu thập thông tin người dùng thông qua các tập tin cookie để nhằm nắm bắt rõ hơn nhu cầu, xu hướng phát triển của người dùng để có thể cung cấp các dịch vụ tốt hơn cho người dùng. Trong trường hợp người dùng không muốn các tập tin cookies trên website của Petro POS thu thập các thông tin người dùng, người dùng có thể tắt cookies bằng cách điều chỉnh cài đặt trình duyệt internet của người dùng để vô hiệu hóa, khóa hoặc tắt cookies, bằng cách xóa lịch sử truy cập của người dùng hoặc xóa bộ nhớ cache khỏi trình duyệt internet của người dùng.

4. Chia sẻ thông tin với những người dùng khác

Để thực hiện giao dịch trên ứng dụng Petro POS, bạn đồng ý rằng Petro POS phải chia sẻ một số thông tin cá nhân của bạn với những cá nhân hoặc tổ chức mà bạn giao dịch như Nhà đầu tư và bên thứ 3 (trong trường hợp bạn chậm trả hoặc nợ quá hạn), bao gồm nhưng không giới hạn: thông tin liên lạc, ngày đăng ký, số giao dịch thành công trong quá khứ, tình trạng xác minh tài khoản…

Trong trường hợp bạn chậm trả hoặc trả trễ, Petro POS sẽ tiết lộ thông tin cho nhà đầu tư và bên thứ 3 và công khai thông tin của bạn về việc không trả nợ khoản vay lên cộng đồng.

Trong trường hợp bạn trả nợ đúng hạn thì Petro POS sẽ không tiết lộ thông tin tài chính của bạn cho bất kỳ ai trừ khi có sự đồng ý của chính bạn hoặc khi Petro POS buộc phải tuân thủ theo các quy định pháp luật hoặc khi có yêu cầu từ cơ quan công quyền có thẩm quyền.

5. Chia sẻ thông tin với bên thứ ba

Petro POS có thể chia sẻ hoặc nhận thông tin cá nhân của bạn với/từ:

Những người cho vay và các tổ chức cho vay khác nhằm cung cấp các nội dung và dịch vụ phối hợp, phát hiện và ngăn chặn những hành vi có nguy cơ phạm pháp hoặc trái với các chính sách của Petro POS:

Các bên cho vay, đồng ý thỏa thuận với Petro POS, ký hợp đồng giấy hoặc hợp đồng điện tử làm dịch vụ với Petro POS trong phạm vi hoạt động của Petro POS (ví dụ: chống gian lận, marketing, công nghệ). Hợp đồng của Petro POS luôn quy định rằng những bên cho vay đó không được sử dụng thông tin cá nhân của bạn vào mục đích nào khác ngoài phạm vi hợp đồng hoặc cho lợi ích riêng của họ.

Trong trường hợp: Petro POS dự kiến sát nhập, hợp nhất, chuyển nhượng một phần hoặc mua lại. Trường hợp đó, Petro POS sẽ yêu cầu pháp nhân mới tuân thủ chính sách quyền riêng tư này. Nếu thông tin cá nhân của bạn được sử dụng ngoài phạm vi chính sách này, bạn sẽ phải nhận được thông báo trước.

Ngoài ra, thông tin cá nhân của khách hàng có thể được khai thác trong các trường hợp bất khả kháng để phục vụ cho các cơ quan thực thi pháp luật hoặc cơ quan công quyền có thẩm quyền, hoặc các bên thứ ba khác trong các trường hợp:

+ Có yêu cầu của tòa án hoặc các thủ tục pháp lý tương tự;

+ Petro POS buộc phải làm vậy để tuân thủ các quy định của pháp luật;

+ Petro POS đang hợp tác với một cuộc điều tra của cơ quan thi hành pháp luật;

+ Petro POS tin rằng việc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn là cần thiết để ngăn chặn thiệt hại về vật chất hoặc tài chính, để báo cáo những hành vi nghi ngờ là phạm pháp hoặc để điều tra những vi phạm chính sách “Thỏa thuận người dùng”;

+ Bất kỳ bên thứ ba nào khác nếu được sự đồng ý của bạn.

Ngoài những phạm vi được mô tả nói trên, Petro POS sẽ không bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào khác.

Chính sách này có hiệu lực từ ngày: 01/02/2024.