Hệ thống quản lý nhiên liệu xanh

Petro Pos

Hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu
quản lý bán xăng, dầu, xuất hóa đơn điện tử trực
tuyến một cách nhanh chóng.

Tin tức

Đắk Lắk: Cá nhân hóa trách nhiệm thực hiện hóa đơn điện tử xăng dầu

Cơ quan thuế sẽ làm việc với từng cửa hàng xăng dầu

Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu đến ngày 31/3/2024, Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk sẽ xem xét yêu cầu giải trình trách nhiệm đối với những cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ được giao để làm căn cứ xếp loại thi đua năm 2024.

Nêu rõ mốc thời gian thực hiện

Báo cáo của Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk cho biết, đến ngày 31/3/2024, tỉnh Đắk Lắk đã có 277 doanh nghiệp (DN), 413 cửa hàng, với 1.422 cột bơm xăng dầu thực hiện phát hành hóa đơn điện tử (HĐĐT) theo từng lần bán hàng, đạt tỷ lệ 100%.

Theo đó, giải pháp áp dụng hóa đơn điện tử gồm: trực tiếp (egar) 112 cửa hàng; camera 15 cửa hàng; máy pos 114 cửa hàng; app (điện thoại thông minh) 172 cửa hàng. Tính đến ngày 30/3/2024, qua tổng hợp của cơ quan thuế trên địa bàn toàn tỉnh, các DN bán lẻ xăng dầu đã phát hành được trên 31.000 hóa đơn bán lẻ xăng dầu.

Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk Phạm Thanh Long cho biết: “Lãnh đạo cục thuế quán triệt tinh thần xem đây là nhiệm vụ rất quan trọng và giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị, tổ chức triển khai; quyết tâm phấn đấu đến ngày 31/3/2024 hoàn thành 100% DN xăng dầu thực hiện phát hành HĐĐT theo từng lần bán hàng”.

Cục Thuế tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành công văn chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã thành phố, hiệp hội DN tỉnh,… phối hợp với ngành Thuế triển khai thực hiện; thành lập đoàn liên ngành để tổ chức làm việc với các DN xăng dầu, nhằm nắm bắt thực tế hạ tầng kỹ thuật, mức độ, khả năng đáp ứng việc triển khai áp dụng HĐĐ theo từng lần bán hàng của các DN bán lẻ xăng dầu.

Cục thuế và các chi cục thuế thành lập tổ triển khai áp dụng HĐĐT theo từng lần bán hàng đối với doanh nghiệp bán lẻ xăng, dầu; giao đoàn liên ngành tại các huyện, thị xã, thành phố thực hiện làm việc với các DN xăng dầu về thực hiện HĐĐ theo từng lần bán hàng. Cơ quan thuế cũng ban hành kế hoạch triển khai và giao chỉ tiêu cho từng phòng và các chi cục thuế, từng công chức thuế; tổ chức họp với các DN cung cấp giải pháp công nghệ HĐĐ để phối hợp cùng trao đổi, nắm bắt thông tin…

Đồng thời, cơ quan thuế ban hành các văn bản tuyên truyền để DN xăng dầu nắm bắt được quy định của pháp luật; tổ chức hội nghị trao đổi với người nộp thuế (NNT); mời từng DN đến làm việc, tuyên truyền hướng dẫn và ký cam kết thực hiện; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ, hướng dẫn, tư vấn cho DN xăng dầu lựa chọn áp dụng giải pháp công nghệ HĐĐT cho phù hợp với tình hình của DN. Hàng ngày, các đơn vị tổng hợp theo dõi tiến độ thực hiện, thường xuyên đôn đốc, giám sát và báo cáo kết quả thực hiện.

Đối với các DN, đại lý, cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu, Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk thường xuyên gửi thông báo thông qua ứng dụng điện tử và trực tiếp đến người quản lý, nêu rõ yêu cầu, mốc thời gian thực hiện và chế tài xử lý nếu vi phạm hoặc cố tình vi phạm. Đồng thời, cơ quan thuế nêu rõ chế tài xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật nếu không thực hiện hoặc cố tình không thực hiện.

Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk cho biết, quá trình triển khai, cùng với tổ chức các cuộc họp hàng tuần để tổng hợp, cập nhật đánh giá kết quả, đôn đốc tiến độ thực hiện, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc đã chủ động phối hợp với cơ quan công an và các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra giám sát việc thực hiện quy định về lập HĐĐT tại các cửa hàng kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.

Xem xét xếp loại thi đua năm 2024

Ban lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk cho biết, Đắk Lắk đặc thù là tỉnh miền núi biên giới, địa bàn rộng, phân tán, các cửa hàng, các điểm kinh doanh xăng dầu cũng phân tán theo khu, cụm dân cư rất xa trung tâm, nên việc kiểm tra, giám sát thực hiện HĐĐT cũng gặp không ít khó khăn, trở ngại. Quá trình thực hiện, nhờ phối hợp tốt với chính quyền địa phương và ngành chức năng tại cơ sở nên cơ quan thuế đã chủ động nắm bắt thông tin để kịp thời điều chỉnh xử lý.

Bên cạnh những giải pháp triển khai thực hiện trên, nhằm tăng tinh thần trách nhiệm cao hơn đối với cán bộ, công chức thực thi công vụ, đơn vị sẽ đánh giá kết quả; xem xét yêu cầu giải trình trách nhiệm đối với những cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ được giao, để làm căn cứ xếp loại thi đua năm 2024.

Ban lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk yêu cầu, thời điểm sau ngày 31/3, các tập thể cá nhân được giao nhiệm vụ tiếp tục, thường xuyên đôn đốc, giám sát và vào ứng dụng hóa đơn điện tử để theo dõi việc chấp hành xuất hóa đơn theo từng lần bán của các doanh nghiệp xăng dầu. Trường hợp nhận thấy có dấu hiệu xuất hóa đơn không đúng sẽ tiến hành làm việc trực tiếp tại DN để chốt số đồng hồ trên cột bơm xăng dầu hàng ngày, nhằm kiểm soát số lượng thực tế bán ra và số lượng đã xuất hóa đơn.

Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk Phạm Thanh Long cho biết, Phòng Thanh tra – kiểm tra 2 cục thuế tỉnh tiếp tục được giao làm đầu mối phân tích, đánh giá cảnh báo việc xuất hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng của các đơn vị kinh doanh bán lẻ xăng dầu trên địa bàn.

Đơn vị này chịu trách nhiệm thường xuyên tiếp nhận thông tin tình hình thực hiện HĐĐT của các đơn vị kinh doanh bán lẻ xăng dầu để tổng hợp, đề nghị cơ quan chức năng kịp thời chấn chỉnh xử lý đối với những trường hợp cố tình vi phạm.

Phối hợp xử lý doanh nghiệp vi phạmCục Thuế tỉnh Đắk Lắk sẽ thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng xem xét xử lý các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu vi phạm quy định về hóa đơn điện tử; yêu cầu tạm dừng hoạt động kinh doanh và thu hồi giấy phép, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật.

PETRO POS

Cung cấp trọn bộ giải pháp phần mềm, phần cứng tháo gỡ lo ngại?

Frame 48096397

1.

Các cửa hàng đang sử dụng trụ bơm có khả năng truyền nhận dữ liệu bán hàng?

GIẢI PHÁP

Tích hợp phần mềm bán hàng với giải pháp xuất hóa đơn PetroPos.

Frame 48096397

2.

Các Cửa hàng đang sử dụng trụ bơm có thể nâng cấp để truyền nhận dữ liệu/không có khả năng truyền nhận dữ liệu bán hàng?

GIẢI PHÁP

PetroPos tiến hành khảo sát để phân loại, đánh giá và thực hiện lắp đặt thay thế, bổ sung đầu tính cũng như tủ điều khiển. Qua đó, đơn vị có thể tích hợp hệ thống cùng PetroPos giúp xử lý đồng bộ, toàn diện và nhanh chóng quá trình xuất hóa đơn điện tử.

Đọc thêm