Hệ thống quản lý nhiên liệu xanh

Petro Pos

Đáp ứng Công văn 5080/TCT-DNL, Công điện số
1284/CĐ-TTg của Chính phủ.

Đăng ký

Dùng thử thiết bị

Form dùng thử

1. Khai báo thông tin công ty


2. Lựa chọn gói dịch vụ hóa đơn điện tử ít nhất 01 năm trở lên:


3. Khai báo thông tin cửa hàng xăng dầu:


4. Đính kèm Đăng ký Kinh doanh của Quý cửa hàng: