Hệ thống quản lý nhiên liệu xanh

Petro Pos

Hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu
quản lý bán xăng, dầu, xuất hóa đơn điện tử trực
tuyến một cách nhanh chóng.

Tin tức

Hoàn thành áp dụng hóa đơn điện tử tại cửa hàng xăng dầu trong 3 tháng

Thủ tướng cho biết, các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên toàn quốc sử dụng hóa đơn điện tử hiện đã đạt 99,96%, việc này đã hoàn thành trong vòng 3 tháng thay vì 2 năm như báo cáo của các bộ ngành, điều đó thể hiện quyết tâm cao và cách làm đổi mới để thúc đẩy công việc.

Thủ tướng cho biết, các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên toàn quốc sử dụng hóa đơn điện tử hiện đã đạt 99,96%, việc này đã hoàn thành trong vòng 3 tháng thay vì 2 năm như báo cáo của các bộ ngành, điều đó thể hiện quyết tâm cao và cách làm đổi mới để thúc đẩy công việc.

Trong quý 1, tình hình tài chính – ngân sách nhà nước tiếp tục được cải thiện rõ nét. Thu ngân sách nhà nước quý 1 đạt 31,7% dự toán năm, tăng 9,8% so với cùng kỳ. Nợ công, nợ chính phủ, nợ nước ngoài quốc gia và bội chi ngân sách được kiểm soát tốt, thấp hơn nhiều giới hạn quy định.

Thủ tướng yêu cầu phấn đấu quyết liệt tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách nhà nước: Tập trung triển khai sử dụng hóa đơn điện tử, nhất là các hoạt động kinh doanh ăn uống, dịch vụ, bán lẻ xăng dầu. Tạo chuyển biến rõ nét trong việc chống thất thu, nợ đọng thuế (phấn đấu giảm nợ đọng còn 3-4%). Khẩn trương nghiên cứu, trình cấp có thẩm quyền xem xét ban hành quy định gia hạn thuế, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước; ban hành theo thẩm quyền chính sách giảm phí, lệ phí năm 2024.

Theo Tổng cục Thuế, căn cứ Luật Quản lý thuế và Nghị định số 123/2020/NĐ-CP đối với quy định về hóa đơn điện tử của hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu.

Để triển khai nội dung này, trong thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 04 Công điện và 01 Nghị quyết chỉ đạo các bộ, ngành, UBND tỉnh, thành phố về tăng cường công tác quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu. Trong đó có nội dung: Giao nhiệm vụ UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Chỉ đạo lực lượng chức năng xem xét xử lý các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đến hết ngày 31/03/2024 không thực hiện quy định về hóa đơn điện tử, kể cả việc yêu cầu tạm dừng hoạt động kinh doanh và thu hồi giấy phép, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các công điện nêu trên, Bộ Tài chính đã ban hành Chỉ thị số 04/CT-BTC ngày 24/11/2023 phân công nhiệm vụ chi tiết cho các đơn vị để triển khai thực hiện, trong đó, chỉ đạo cơ quan thuế các cấp thực hiện các giải pháp tại địa phương triển khai phát hành hóa đơn điện tử từng lần bán hàng tại các cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu; đồng thời, ban hành các công văn đề nghị quan tâm chỉ đạo các cơ quan ban ngành trên địa bàn, các đơn vị thuộc và trực thuộc tại trung ương và địa phương chủ động chủ động phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với cơ quan thuế tích cực triển khai các giải pháp, biện pháp đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả thúc đẩy các doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu thực hiện được việc phát hành HĐĐT từng lần bán hàng theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Tổng cục Thuế ban hành 08 công văn chỉ đạo Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, thúc đẩy triển khai phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu; đồng thời, thực hiện ngay việc tham mưu Ủy ban nhân dân chỉ đạo các cơ quan ban ngành tại địa phương chủ động phối hợp với cơ quan thuế quyết liệt triển khai các giải pháp đồng bộ, hiệu quả yêu cầu các đơn vị kinh doanh bán lẻ xăng dầu phát hành hóa đơn điện tử từng lần bán hàng.

Tại từng địa phương, cơ quan thuế chủ trì tham mưu UBND chỉ đạo và chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan tích cực thực hiện nhiều giải pháp.

Thống kê đến ngày 31/3/2024, toàn quốc đã có 15.925/15.935 cửa hàng bán lẻ xăng dầu thực hiện phát hành hóa đơn điện tử từng lần bán hàng, đạt khoảng 99,94% tổng số cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Còn 10 cửa hàng (do cửa hàng được bố trí tại một số địa bàn vùng xa) chưa thực hiện, chiếm 0,06%.

An Nhiên

PETRO POS

Cung cấp trọn bộ giải pháp phần mềm, phần cứng tháo gỡ lo ngại?

Frame 48096397

1.

Các cửa hàng đang sử dụng trụ bơm có khả năng truyền nhận dữ liệu bán hàng?

GIẢI PHÁP

Tích hợp phần mềm bán hàng với giải pháp xuất hóa đơn PetroPos.

Frame 48096397

2.

Các Cửa hàng đang sử dụng trụ bơm có thể nâng cấp để truyền nhận dữ liệu/không có khả năng truyền nhận dữ liệu bán hàng?

GIẢI PHÁP

PetroPos tiến hành khảo sát để phân loại, đánh giá và thực hiện lắp đặt thay thế, bổ sung đầu tính cũng như tủ điều khiển. Qua đó, đơn vị có thể tích hợp hệ thống cùng PetroPos giúp xử lý đồng bộ, toàn diện và nhanh chóng quá trình xuất hóa đơn điện tử.

Đọc thêm