Hệ thống quản lý nhiên liệu xanh

Petro Pos

Đáp ứng Công văn 5080/TCT-DNL, Công điện số
1284/CĐ-TTg của Chính phủ.

Hướng dẫn sử dụng

PHÂN HỆ CMS Merchant

1. DASHBOARD

2. QUẢN LÝ CÂY XĂNG

3. QUẢN LÝ GIAO DỊCH

4. QUẢN LÝ THU PHÍ

5. QUẢN LÝ NHÂN VIÊN

Hướng dẫn sử dụng App

Trên điện thoại di động

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TỔNG QUAN