Thủ tướng khen Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế thực hiện thành công hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa có thư khen thưởng Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và cơ quan thuế các cấp thực hiện thành công việc phát hành hóa đơn điện tử từng lần bán lẻ xăng dầu. Ngày 5/4/2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa gửi thư khen Bộ…

Đọc tiếp Thủ tướng khen Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế thực hiện thành công hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu