Thủ tướng cho biết, các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên toàn quốc sử dụng hóa đơn điện tử hiện đã đạt 99,96%, việc này đã hoàn thành trong vòng 3 tháng thay vì 2 năm như báo cáo của các bộ ngành, điều đó thể hiện quyết tâm cao và cách làm đổi mới để thúc đẩy công việc.

Hoàn thành áp dụng hóa đơn điện tử tại cửa hàng xăng dầu trong 3 tháng

Thủ tướng cho biết, các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên toàn quốc sử dụng hóa đơn điện tử hiện đã đạt 99,96%, việc này đã hoàn thành trong vòng 3 tháng thay vì 2 năm như báo cáo của các bộ ngành, điều đó thể hiện quyết tâm cao và cách làm đổi mới để thúc đẩy công việc.