Hệ thống quản lý nhiên liệu xanh

Petro Pos

Hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu
quản lý bán xăng, dầu, xuất hóa đơn điện tử trực
tuyến một cách nhanh chóng.

Tin tức

Tổng cục Thuế đưa ra giải pháp tiếp tục triển khai hiệu quả hóa đơn điện tử sau từng lần bán xăng, dầu

xang-dau

(TCT online) – Để tiếp tục giữ vững kết quả và thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nhiệm vụ đã được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính giao về triển khai hóa đơn điện tử (HĐĐT) sau từng lần bán hàng đối với xăng dầu, Tổng cục Thuế đề xuất một số giải pháp:

Để tiếp tục giữ vững kết quả và thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nhiệm vụ đã được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính giao về triển khai hóa đơn điện tử (HĐĐT) sau từng lần bán hàng đối với xăng dầu, Tổng cục Thuế đề xuất một số giải pháp:

Về chính sách sẽ tiếp tục tham mưu các cấp có thẩm quyền để hoàn thiện các quy định về HĐĐT theo hướng quy định DN kinh doanh xăng dầu phải thực hiện truyền nhận tự động dữ liệu HĐĐT về cơ quan thuế theo từng lần bán hàng; quy định phát hành HĐĐT từng lần bán hàng là điều kiện bắt buộc để cấp phép hoặc thu hồi Giấy chứng nhận kinh doanh bán lẻ xăng dầu; bổ sung các chế tài xử phạt tương ứng trong trường hợp cửa hàng có hành vi vi phạm quy định về HĐĐT.

Về quản lý Nhà nước, Tổng cục Thuế yêu cầu các cục thuế, chi cục thuế cần thường xuyên, liên tục tăng cường công tác kiểm soát, giám sát chặt chẽ việc phát hành, sử dụng hóa đơn đối với xuất bán xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu, nhất là các DN có số lượng cây xăng lớn kinh doanh trên địa bàn ở nhiều huyện, nhiều tỉnh mà có sản lượng bán ra lớn, đang sử dụng giải pháp xuất HĐĐT xăng dầu bằng máy POS, có dấu hiệu nợ tiền thuế. Xây dựng giải pháp nghiệp vụ, ứng dụng CNTT để có khả năng tự động kiểm tra, đối chiếu sản lượng, doanh thu bán xăng dầu từ hệ thống HĐĐT với doanh thu, sản lượng bán xăng dầu trên tờ khai thuế GTGT, thuế BVMT để kịp thời phát hiện, xử lý gian lận trong việc lập HĐĐT. Đặc biệt là kịp thời phát hiện doanh số, sản lượng bán lẻ xăng dầu thay đổi đột biến giữa các kỳ tính thuế.

Các cục thuế địa phương tiếp tục vận hành hoặc tham mưu UBND để chỉ đạo vận hành Tổ công tác liên ngành thường xuyên thực hiện các biện pháp kiểm soát đo lường sản lượng xăng dầu bán ra với số lượng HĐĐT xuất ra theo từng lần bán hàng theo quy định của pháp luật, trong đó trọng tâm tập trung vào các cửa hàng đang sử dụng giải pháp máy POS và Camera IA, để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các DN cố tình vi phạm. Căn cứ thực trạng đặc điểm của địa phương, các cục thuế cần tiếp tục đưa ra các giải pháp duy trì và tăng cường phổ biến, tuyên truyền quy định bắt buộc xuất HĐĐT bán lẻ xăng dầu và thay đổi thói quen, khuyến khích người dân lấy hoá đơn khi mua hàng, qua đó tạo sức ép của cộng đồng buộc các cửa hàng xăng dầu phải xuất hoá đơn theo từng lần bán hàng.

Cùng với đó, cần bảo đảm tính kết nối, liên thông giữa hạ tầng thuế, thanh toán, ngân hàng, định danh cá nhân; thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trong thanh toán mua xăng dầu và sử dụng mã số định danh (số điện thoại trên tài khoản định danh điện tử hoặc mã số định danh cá nhân và xác thực điện tử), qua đó tạo thuận lợi cho người tiêu dùng khi thực hiện mua xăng dầu./.

                                                                                  Trung Kiên

PETRO POS

Cung cấp trọn bộ giải pháp phần mềm, phần cứng tháo gỡ lo ngại?

Frame 48096397

1.

Các cửa hàng đang sử dụng trụ bơm có khả năng truyền nhận dữ liệu bán hàng?

GIẢI PHÁP

Tích hợp phần mềm bán hàng với giải pháp xuất hóa đơn PetroPos.

Frame 48096397

2.

Các Cửa hàng đang sử dụng trụ bơm có thể nâng cấp để truyền nhận dữ liệu/không có khả năng truyền nhận dữ liệu bán hàng?

GIẢI PHÁP

PetroPos tiến hành khảo sát để phân loại, đánh giá và thực hiện lắp đặt thay thế, bổ sung đầu tính cũng như tủ điều khiển. Qua đó, đơn vị có thể tích hợp hệ thống cùng PetroPos giúp xử lý đồng bộ, toàn diện và nhanh chóng quá trình xuất hóa đơn điện tử.

Đọc thêm